GRADUATORIE DI ISTITUTO

GRADUATORIE

graduatoria_d'istituto_definitiva_I_fascia_docenti_sc._infanzia.pdf
graduatoria_d'istituto_definitiva_I_fascia_docenti_sc._primaria.pdf
graduatoria_d'istituto_definitiva_I_fascia_docenti_sc._secondaria.pdf
graduatoria_d'istituto_definitiva_II_fascia_docenti_sc._infanzia.pdf
graduatoria_d'istituto_definitiva_II_fascia_docenti_sc._primaria.pdf
graduatoria_d'istituto_definitiva_II_fascia_docenti_sc._secondaria.pdf
graduatoria_d'istituto_definitiva_III_fascia_docenti_sc._secondaria.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A001_TAB3__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A001_TAB4__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A022_TAB4__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A028_TAB3__03102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A028_TAB4__03102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A030_TAB4__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A049_TAB4__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A060_TAB3__06102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_A060_TAB4__06102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_AA25_TAB4__06102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_AAAA_TAB1__07102020.xlsx.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_AAAA_TAB2__07102020.xlsx.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_AB25_TAB4__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_ADAA_TAB7__07102020.xlsx.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_ADAA_TAB8__07102020.xlsx.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_ADEE_TAB7__07102020.xlsx.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_ADEE_TAB8__07102020.xlsx.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_ADMM_TAB7__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_ADMM_TAB8__07102020.xlsx - Graduatoria Istituto.pdf
GRADUATORIA_ISTITUTO_EEEE_TAB1__07102020.xlsx.pdf
Graduatoria 1^fascia Personale ATA.pdf
Allegati
Graduatoria d'Istituto personale ATA a.s. 2020:2021_1.pdf
Graduatorie d'Istituto Docenti a.s. 2020:2021_1.pdf